Sürdürülebilirlik

Ana Sayfa / Sürdürülebilirlik / Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği

Düzce cam olarak bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini aşağıdaki esaslar doğrultusunda uygulamayı, sürdürmeyi, etkinliğini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz;

  • İçeriden veya dışarıdan bilerek veya bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı sahip olduğu tüm bilgi varlıklarını muhafaza ederiz,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizi ISO 27001 standart şartlarına uygun olarak tanımlanması, uygulanması, etkinliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için çalışırız,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşme şartlarına uyarız,
  • Bilgi güvenliğine yönelik riskleri sistematik olarak yönetiriz,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla tüm personelin teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirmek için sürekli eğitimler planlarız,