Sürdürülebilirlik

Ana Sayfa / Sürdürülebilirlik / Çevre ve Enerji

Çevre ve Enerji

Cam sanayi kolunda uluslararası alanda ilk akla gelen dünya şirketi olma vizyonu doğrultusunda; ürünün üretiminden müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte tüm çevresel riskleri önleyerek veya azaltarak çevrenin korunması her zaman ön planda tutulmaktadır.

Çevre yönetim sisteminin uygulanması, sürekli iyileştirilmesi, faaliyetlerimiz sırasında tüketilen enerji, su ve sarf malzemeler de dahil olmak üzere tüm doğal kaynakların verimli kullanılması politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Enerji kaynakları arasında en ekonomik ve çevre dostu projelerden biri olan atık ısıdan enerji geri kazanım tesisimizi faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Atık ısının elektriğe dönüştürüldüğü bu tesiste enerji tüketimi büyük oranda azaltılarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Doğalgaz tüketimi ve ham madde (kireçtaşı, dolomit ve soda külü) kullanımından açığa çıkan CO2 emisyonu cam sektöründe çevresel açıdan en büyük risklerden biri olup sera etkisine neden olarak iklim değişikliğine sebebiyet vermektedir. Söz konusu emisyon salınımları analizörler vasıtasıyla sürekli izlenerek kontrol edilmektedir.

Üretim sırasında oluşan cam kırığının ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesi geri dönüşümün etkin bir şekilde uygulanmasına olanak sağlar. Kırık camların yeniden değerlendirilmesi asıl süreçten daha az enerji kullanılmasını, hava ve su kirliliğinin azalmasını beraberinde getirir.

Enerjiyi etkin, verimli kullanan projeler uygulanmakta olup bu amaçla enerji ekonomisi yüksek performansa sahip cihazlar tercih edilmektedir.Firmamız bünyesinde oluşturulan çevre ve enerji yönetim birimlerimiz tarafından, çevre ve enerji yönetim hedefleri belirlenir. Söz konusu hedefler doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılır. Bu hedeflerin ilgili çevre ve enerji mevzuatı ile tamamen uyumlu olması sağlanır.