Kariyer

Home Page / Kariyer / Eğitim

Eğitim

Staj Programları: Düzce Cam, sağladığı staj imkânları ile gelecekte çalışma hayatına katılacak gençlerin mesleki bilgilerinin artmasını sağlarken, kurumsal bir şirket deneyimi kazanmalarına da destek oluyor. Üniversite–Sanayi işbirliği çerçevesinde üniversitelerin son sınıflarında okuyan öğrencilerin çalışma hayatına daha iyi adapte olabilmeleri için uzun dönemli staj imkânı da sağlanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Programları: “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” kapsamında, şirketimizin çeşitli ünitelerinde çalışan Mavi Yakalı çalışanların mesleki yeterlilikleri tespit edilmiş durumdadır. Bu kapsamdaki eğitimler teorik ve pratik uygulamalı olarak şirketimizde gerçekleştirilmekte ve katılımcılara Mesleki Yeterlilik Kurumu Onaylı Mesleki Sertifika verilmektedir.

Sürekli İyileştirme: Şirketimizde kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olan sürekli iyileştirme anlayışı, öneri sistemleri ,takım çalışmaları gibi pek çok iyileştirme aracıyla hayat buluyor. Her kademeden çalışanlarımız gerek sundukları öneriler, gerekse yer aldıkları takım çalışmalarıyla iş sağlığı güvenliği, müşteri memnuniyeti, kalite, verimlilik artışı gibi hemen her alandaki performansımızın geliştirilmesine katkı sağlıyor.