Sürdürülebilirlik

Ana Sayfa / Sürdürülebilirlik / İnsan

İnsan

Çalışma hayatında özellikle üretim işletmelerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili kuralların yerine getirilmesi sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşmasını sağlar. İş kazaları ve meslek hastalıklarını asgari düzeye indirmek maddi ve manevi kayıpları önleyerek verimliliğin artmasına neden olur.

Bu doğrultuda 2013 yılında kuruluşumuza entegrasyonunu sağladığımız OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, İSG yönetim sistemlerine yapısal bir yaklaşım getirilmesi hususunda dünya çapında en yaygın standart olarak kabul edilmektedir. İSG yönetim sisteminin kilit unsurlarından en önemlisi çalışanların bu sürece aktif katılımıdır.

Amacımız; Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için tüm tedbirleri alarak gerekli eğitimlerle bir organizasyon yapısı ortaya koymak ve “kimin, neyi, ne zaman, nasıl, neden ve nerede yapacağını net olarak anlamasını”sağlayacak şekilde sorumluluk duygusuyla hareket ederek İSG’nin hedefe odaklı çalışmasını dizayn etmektedir.